Utilizamos cookies de Google Analytics para obtener estadísticas anónimas de uso y visitas de nuestra web. Al continuar su visita en este sitio, acepta el uso de cookies. Más información

SUKALDARITZAKO ETA JATETXE-ARLOKO OINARRIZKO G.

Oinarrizko Mailako zikloa da hau, Ostalaritza eta Turismoa lanbide-arlokoa.

Oinarrizko graduko zikloak 2 urte akademikoko heziketa-zikloak dira, eta DBH amaitu ez duten eta beren ikasketekin jarraitu nahi duten pertsonei zuzenduta daude. Derrigorrezko eta doako hezkuntzaren parte dira

SUKALDARITZAKO ETA JATETXE-ARLOKO OINARRIZKO PROFESIONALA

Sartzeko baldintzak:

Baldintza hauek guztiak bete behar dira:

Hamabost urte beteta izatea, edo urte natural horretan betetzea.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren maila egina izatea edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila egina izatea.
Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko tutoreei proposatu izana ikaslea Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo batean sartzea.

  

Zikloaren iraupena:

2000 ordu.


Zer ikasi eta egingo dut?

• Sukaldaritzako produkzio-prozesuetan laguntzea, jasotako jarraibideetatik eta ezarritako protokoloetatik abiatuta.
• Lehengaiak erabili arte mantentze-baldintza egokietan jaso, biltegiratu eta banatzeko oinarrizko eragiketak egitea, jasotako jarraibideen eta ezarritako arauen arabera.
• Lantokia prest jartzea, espazioak, makineria, tresnak eta erremintak prestatuz.
• Materialak, tresneria, tresneria eta ekipoak garbitzea, ondoren higiene- eta osasun-baldintza egokietan erabiltzen direla bermatzeko.
• Lehengaiei aplikatu beharreko aurreelaborazioko eta/edo lehengoratzeko oinarrizko prozesuak gauzatzea, haien ezaugarrien eta izan ditzaketen aplikazioetara egokitzearen arabera.
• Sukaldaritzako teknika errazak aplikatzea oinarrizko sukaldaritzako prestakinak eta aplikazio anitzekoak lortzeko, prozesuen estandarizazioa kontuan hartuta.
• Sukaldaritzako elaborazio errazak amaitzea eta aurkeztea, kontserbatzeko edo zerbitzatzeko ezarritako produktuen eta protokoloen definizioaren arabera.
• Sukaldeko zerbitzua egiten laguntzea, jasotako jarraibideak eta gauzatze-eremua kontuan hartuta.
• Ontziratzeko eta/edo kontserbatzeko prozesuak ezarritako arauen arabera gauzatzea, haien kalitatea zaintzeko eta elikadura-arriskuak saihesteko.
• Produkzioko eta/edo zerbitzuak emateko jarduerak garatzeko beharrezkoak diren zerbitzu ondoko eta/edo preserbatiboko eragiketak gauzatzea, horien egikaritze-eremua eta prozesuen estandarizazioa kontuan hartuta.
• Elikagaien eta edarien elaborazio errazak prestatzeko eta aurkezteko prozesuak egitea, produktuen definizioaren, jasotako jarraibideen eta ezarritako protokoloen arabera, kontserbatzeko edo zerbitzatzeko.
• Cateringa muntatzeko zerbitzuak prestatzea eta horiek erabili edo kontserbatzeko lehengaiak eta ekipoak banatzea.
• Bezeroek beren erantzukizunaren esparruan egin ditzaketen iradokizun eta erreklamazioei erantzutea eta horien berri ematea, ezarritako arauei jarraituz.
• Bere ardurapeko zereginak banaka zein taldean egitea, autonomiaz eta ekimenez, aldaketa teknologikoek edo antolamendukoek eragindako egoeretara egokituz.
• Erantzukizuneko eta autonomiako ohiturak hartzea, balioen praktikan oinarrituta, pertsonen eta profesionalen arteko harremanak erraztuz, taldean lan eginez eta elkarbizitzarako giro egokia sortuz, gizarteko esparru guztietan integratu ahal izateko.
• Natura-ondarearen kontserbazioarekin eta iraunkortasunarekin bat datozen ohiturak eta balioak garatzea, eta, horretarako, giza gizarteen eta natura-ingurunearen arteko elkarrekintza aztertzea eta giza ekintzak ingurunean dituen ondorioak baloratzea.
• Arte- eta kultura-adierazpenak modu oinarrituan baloratzea, aberasteko iturri pertsonal eta sozial gisa erabiliz eta kultura-aniztasunarekiko eta arte-ondarearekiko jarrera estetiko eta sentikorrak garatuz.
• Hainbat lan- edo gizarte-egoeratan komunikatzea, hizkuntza-baliabideak zehaztasunez eta argitasunez erabiliz, testuingurua kontuan hartuz eta ahozko eta idatzizko oinarrizko formak erabiliz, hala hizkuntzarenak nola atzerriko hizkuntzaren batenak.
• Gizarte- eta produkzio-ingurunearekin lotutako arazo aurreikusgarriak ebaztea, zientzia aplikatuek eta sozialek emandako elementuak erabiliz eta iritzien aniztasuna errespetatuz, erabakiak hartzeko aberastasun-iturri gisa.
• Aktiboki eta arduraz erabiltzea bere lanbide-jardueratik eta herritar-izaeratik eratorritako eskubideak eta betebeharrak.

Irakaskuntza horietan sartzen dira laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jarduerak egiteko beharrezkoak diren ezagutzak.


Ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lan egitea:
• Sukaldeko laguntzailea.
• Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko unitateetako ekonomatuko laguntzailea.
• Aretoko zerbitzariaren laguntzailea.
• Taberna-kafetegiko zerbitzari-laguntzailea.
• Tabernariaren laguntzailea.
• Sukaldaritzako laguntzailea, eskaintza elaborazio erraz eta azkarrez (estalkiak, plater konbinatuak, etab.) osatutako establezimenduetan.
• Elikagaiak eta edariak ekoizteko eta zerbitzatzeko unitateetako ekonomatuko laguntzailea.

Ikasten jarraitzea:
• Erdi-mailako prestakuntza-ziklo bat (titulu honek lehentasuna izango du Ostalaritza eta Turismoa, Elikagaien Industriak eta Irudi Pertsonala lanbide-arloetako erdi-mailako titulu guztiak onartzeko).


Zein dira irteera profesionalak?
Profesional horrek besteren kontura egiten du lan ostalaritza-sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietan, jatetxeetan, tabernetan, kafetegietan, janari prestatuetan espezializatutako dendetan eta elikagaiak biltegiratzen, ontziratzen eta banatzen dituzten enpresetan. Era berean, bere kontura lan egin dezake hotelen eta sukaldaritza tradizionalaren, modernoaren edo kolektiboaren azpisektoreetako establezimendu txikietan.


Ziklo honi buruzko informazio gehiago nahi baduzu klikatu HEMEN

 

ZIKLOKO MODULUAK ETA ORDUAK.

1. LEHENENGO MAILA.

- Aurreelaborazioko oinarrizko teknikak, 132 h.
- Lehengaien hornikuntza eta kontserbazioa eta manipulazioaren higienea, 99 h.
- Zerbitzuko oinarrizko teknikak, 165 h.
- Elikagaiak eta edariak prestatzeko oinarrizko prozesuak, 165 h.
- Bezeroarentzako arreta, 66 h.
- Zientzia aplikatuak I, 165 h.
- Komunikazioa eta gizartea I, 165 h.
- Tutoretza eta orientazioa I, 33 h.

2. BIGARREN MAILA.

- Sukaldaritza-produkzioko oinarrizko prozesuak, 240 h.
- Kolektibitateetarako eta cateringerako materialak prestatzea eta muntatzea, 120 ordu.
- Zientzia aplikatuak II, 144 h.
- Komunikazioa eta gizartea II, 168 h.
- Laneko prestakuntza eta orientabidea, 53 ordu
- Lantokiko prestakuntza, 260 ordu.
- Tutoretza eta orientazioa II, 25 h.

Contact