Utilizamos cookies de Google Analytics para obtener estadísticas anónimas de uso y visitas de nuestra web. Al continuar su visita en este sitio, acepta el uso de cookies. Más información

Kalitate-politika

Leioako Ostalaritza Eskolaren misioa, sortu zenetik, gure bezeroei etengabeko hobekuntzan inplikatutako antolaketa bermatzea da, kualifikazio handiko irakasleekin, elikaduraren sektorean metatutako esperientzian oinarritutako prestakuntza praktiko eta teorikoarekin eta gure ikasleen gogobetetzera bideratutako kudeaketa kontrolatuko sistemarekin. Gure nortasun-ezaugarri garrantzitsuenetako bat gure ikasleek hiru jantokietan eta gure instalazioetan artatzen dugun kafetegian egiten duten benetako praktika da. Horregatik, bezero horien gogobetetzea bete beharreko helburutzat jotzen dugu, kalitatezko zerbitzu bat eskainiz, eskaintza gastronomikoaren aniztasunean eta tratu egoki eta atseginean nahiz prestatutako produktuen higiene- eta osasun-segurtasunean oinarrituta.

Gainera, Zuzendaritzak, enpresa-jarduera orok ingurumenean inpaktuak sor ditzakeela jakitun, ingurumen-babesaren kontzeptua enpresa-helburu berri gisa hartu du.

Ingurumenaren babes hori funtsezko lau printzipiotan oinarritzen da:

- Gure jarduerek eta zerbitzuak ingurumenean dituzten ondorioak prebenitzea, garapen jasangarria lortzeko elkarlanean arituz.
- Ingurumenaren babes eraginkorra ziurtatzea, eskura dagoen eta ekonomikoki bideragarria den teknologiarik onena eta gure ingurumen-alderdien izaera kontuan hartuta.
- Ingurumen-kudeaketaren gardentasuna.
- Eskolako langile guztien parte-hartzea.

Ingurumenaren eta kalitatearen kudeaketa eraginkorra bermatzeko, Leioako Ostalaritza Eskolak honako hau nahitaez bete behar dela uste du:

Ingurumen-alderdiak.

Ingurumena babesteko gure politikaren zeregin nagusitzat jotzen dugu energia kontsumitzearen, urak bildu eta isurtzearen eta hondakin organikoak sortzearen ondorioz sortutako ingurumen-inpaktuak murriztea.

Legedia.

Leioako Ostalaritza Eskolak irakaskuntzan, zaharberritzean, laneko arriskuen prebentzioan eta ingurumenaren babesean indarrean dauden legezko baldintzak betetzeko konpromisoa hartzen du, gure jarduerak eta zerbitzua modu batera edo bestera arautzen dituztenak.

Kontrola.

Arriskuak eta kontrol-puntu kritikoak aztertzeko AKKPA sisteman oinarritutako osasun-autokontroleko sistema bat ezarrita mantentzen dugu, gure produktuen higiene- eta osasun-kalitatea ziurtatzeko metodo eraginkor gisa.

Etengabeko hobekuntza.

Leioako Ostalaritza Eskolak bere kudeaketa-sistema integratuaren egoera kontrolatzen du barne-auditorien bidez, Zuzendaritzaren berrikuspenen bidez, bezeroaren berrelikaduraren bidez eta etengabeko hobekuntzak ezarriz.

Era berean, kutsaduraren prebentzioarekin dugun konpromisoa garapen iraunkorragoa lortzera bideratuta dago. Horretarako, energiaren eta uraren erabilera moderatuagoa egiten dugu, eta garrantzi handia ematen diogu sortutako hondakinen azken kudeaketa ekologikoago bati.

Prestakuntza eta sentsibilizazioa.

Leioako Ostalaritza Eskolak kalitateko alderdiei eta gure jarduerari lotutako ingurumen-alderdiei buruzko informazio eta prestakuntza zabala ematen die langileei, eta motibatu egiten ditu lanpostuan duten jokabideak ezarritako kalitate- eta ingurumen-sistemekiko kontzientziazioa isla dezan.

Kanpoko informazioa.

Leioako Ostalaritza Eskolak bere enpresa hornitzaileei eta azpikontratatuei ingurumenarekiko kontzientziazioa eskatzen die, berearen arabera. Era berean, interesdunen eskura jartzen du ingurumen-babesa hobetzeko egiten ditugun ahaleginei buruzko informazio garrantzitsua.

 

Helburu horiek betetzeko...

... Zuzendaritzak behar diren neurriak ezartzen ditu bere Kalitatearen eta Ingurumenaren Kudeaketa Sistema Integratua bermatzeko:

- Enpresako arlo guztietara zabaltzen da.
- Ulertzen dut.
- Aplikatua da.
- Berrikusi eta eguneratu egiten da.

Zuzendaritzak, gainera, konpromisoa hartzen du Eskolako Politika Estrategikoa behar bezala gauzatzeko behar diren baliabide material eta giza baliabide guztiak emateko, eskolaren benetako aukera ekonomikoen arabera. Halaber, konpromiso hauek hartzen ditu:

- Kontsumitzailearentzako produktu seguruak prestatzea, horretarako beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide ekonomiko guztiak erabiliz.

- Codex Alimentariusen ezarritako printzipioen arabera lan egitea. Printzipio horiek enpresaren autokontrol sanitarioko sisteman zehaztuta daude.

- Elikagaien segurtasuna bermatzeko, produktuekin lotutako legezko baldintzak betetzea.

Azken emaitza helburu hauek lortzen direla bermatzea da:

- Gure bezeroen eta beste alderdi interesdun batzuen gogobetetzea ziurtatzea.
- Gure produktuen kaltegabetasuna ziurtatzea.
- Langileen gogobetetzea ziurtatzea.
- Ingurumenaren babes eraginkorra ziurtatzea.